Public Advisory from MOTC Minister & BLTO Director

Jul 11, 2024

This serves as an official notification to the public that neither the Ministry of Transportation and Communications (MOTC) nor the Bangsamoro Land Transportation Office (BLTO) has issued any deputation orders. We advise individuals and organizations to verify the authenticity of any purported deputation orders claiming association with MOTC or BLTO before taking any action.

Your vigilance ensures compliance with valid directives and safeguards against potential misinformation.

 

Ito ay magsilbi bilang opisyal na pahayag sa publiko na hindi pa ang Ministry of Transportation and Communications (MOTC) o ang Bangsamoro Land Transportation Office (BLTO) nakapagbigay ng anumang mga Deputation Order hanggang sa oras na ito. Inirerekomenda namin ang mga indibidwal at organisasyon na i-verify ang katotohanan ng anumang inaasahan na mga order. Makipag-ugnayan sa MOTC o BLTO tungkol sa mga bagay na ito.

Ang iyong aksiyon ay magbibigay-daan sa pagsasagawa ng mga kasalukuyang directives at mga safeguards laban sa maling impormasyon.